Pałownice


Maszyny w tej kategorii:
> Maszyny dla Rolnictwa > Pałownice

Masztowe • Podłączenie: 3-punktowy układ nr 2.
 • Max. długość słupka: 3.00 m (3.50 opcja).
 • Waga młota: 160 kg.
 • Napęd: Pompa ciągnika lub WOM.

 • Więcej informacji

  Masztowe: VITI • Podłączenie: 3-punktowy układ nr 2.
 • Max. długość słupka: 3.00 m.
 • Waga młota: 160 kg.
 • Napęd: Pompa ciągnika lub WOM.

 • Więcej informacji

  Wibracyjne: VIBRESCOPIC 150 • Podłączenie: z ciągnikami wszelkiego typu.
 • Długość słupka: 0.90 - 2.10 m.
 • Moc uderzająca: 70 J / uderzenie.
 • Kucie: 1 000 uderzeń / min.

 • Więcej informacji

  Wibracyjne: VIBRESCOPIC 460 • Podłączenie: 3 punktowy układ nr 2.
 • Długość słupka: od 1.40m do 4.60m.
 • Moc uderzająca: 650 J / uderzenie.
 • Głębokość wbijania: Do 1.10m.

 • Więcej informacji

  Wibracyjne: VIBRESCOPIC II i III • Podłączenie: 3 punktowy układ nr 2.
 • Długość słupka: do 3.00 m.
 • Moc uderzająca: od 0 do 230 J / uderzenie.
 • Kucie: od 0 do 950 uderzeń/min.

 • Więcej informacji

  Wibracyjne: VIBRESCOPIC PRO • Podłączenie: 3 punktowy układ nr 2.
 • Długość słupka: 0.70 - 3.30 m.
 • Przechylanie: Hydrauliczne 20°/25°.
 • Kucie: 1 500 uderzeń/min.

 • Więcej informacji

  Wibracyjne: na mini ładowarki • Podłączenie: do minikoparki > 1.5 tony.
 • Długość słupka: Według napędu.
 • Moc uderzania: 230 lub 250 J / skok.
 • Kucie: 950 lub 1 500 uderzeń/min.

 • Więcej informacji

  Dla plantatorów winorośli • Podłączenie: do ciągnika szczudłowego.
 • Długość słupka: Według napędu.
 • Moc uderzania: 0 - 230 J / skok.
 • Kucie: 0 - 950 uderzeń/min.

 • Więcej informacji